Bir siyasileştirme olarak coğrafyanın yeniden üretimi ve solda dışlama – Deniz Cibran

“Kendinde bütün değerleri vehmeden modernliğe bağlılığımız -bir bakıma- fetişin epistemolojik yapısını andırır.” (Wendy Brown) İmgelerimiz dünyayı anlama ve tasnif etme biçimlerimizin dolaysız yansıması olarak yalnızca kurmaya dair değil, o dünyayı siyasal ve duyusal olarak yeniden yeniden üretme ve bir konumlanma sonucuna varmaya dair de önemli işlevlere sahiptir. Ve imgesel olan çoğu kez, gerçekte olana öncül […]

Continue Reading